Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych to kompleksowe
i bezpieczne przetwarzanie informacji klinicznych i obrazowych dla jednostek ochrony zdrowia.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie uruchomione w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Platforma ERDM to paleta usług w modelu software as a service, która umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi medycznymi.

  • oszczędność ― jednostki służby zdrowia nie ponoszą nakładów inwestycyjnych
    w infrastrukturę informatyczną
  • bezpieczeństwo ― długoterminowa archiwizacja danych
  • kompleksowa integracja danych w czasie procesu leczenia pacjenta
  • przyjazna dla personelu wizualizacja i udostępnianie
  • bezproblemowa integracja z różnymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w jednostkach ochrony zdrowia
  • wbudowane mechanizmy zapewniające bezpieczny transfer danych między jednostkami, a repozytorium ERDM

Proponowane usługi adresowane są do szpitali, przychodni oraz sieci placówek ochrony zdrowia.

“ERDM umożliwia klientom migrację z dokumentacji papierowej oraz obrazów analogowych, do dokumentacji i wyników badań w wersji elektronicznej w nowoczesnym i jednolitym rozwiązaniu, które jest rozliczane jako usługa. Potencjał oferowanej platformy przekłada się na szereg korzyści dla pacjentów, kadry zarządzającej ośrodkami zdrowia, administratorów IT oraz lekarzy. Jest to na przykład dostęp do swoich danych z wybranego miejsca, z możliwością ich współdzielenia i integracji z innymi platformami i systemami.”― Franz Tiani, European, Regional Manager Direct Export, Nordic, Central & Eastern Europe AgfaHealthCare
“Dużą satysfakcję sprawia mi i całemu zespołowi fakt, iż w oparciu
o naszą infrastrukturę rozpoczynamy wspólnie z naszym partnerem świadczyć usługi, które przynoszą jednostkom służby zdrowia konkretne korzyści: oszczędność środków, ułatwienie pracy lekarzy
i gwarancję wysokiego bezpieczeństwa danych medycznych. ERDM to w praktyce realizacja naszej misji: zaawansowana i innowacyjna technologia służy człowiekowi.”
― Wojciech Daniel, Prezes Zarządu Exea
Paleta usług ERDM

ERDM Kreator

Usługa umożliwiająca tworzenie i zarządzanie obrazami medycznymi na potrzeby diagnostyki, dokumentacji procedur medycznych oraz postępowań sądowych.

ERDM Integrator

Oprogramowanie integrujące zasoby danych medycznych z systemami HIS/CIS/LIS oraz RIS.

ERDM PACS

Usługa umożliwiająca oddziałom i placówkom diagnostyki obrazowej na gromadzenie, zarządzanie, współdzielenie, a także długoterminową archiwizację (VNA)


ERDM VNA

Usługa umożliwiająca długoterminową archiwizację danych klinicznych oraz obrazowych (technologia zgodna z systemami HIS/CIS/LIS/RIS/PACS za pomocą protokołów DICOM, HL7, WADO oraz XDS i XDS-I.

ERDM Portal dla lekarza

Usługa wizualizacji danych klinicznych oraz obrazowych (dostępna z dowolnego systemu operacyjnego
i urządzeń mobilnych), wspierająca pracę wykwalifikowanych zespołów multidyscyplinarnych.

ERDM EHR

System wymiany danych medycznych (ang. HIE – Healthcare Information Exchange) pomiędzy placówkami ochrony zdrowia.


ERDM Regionalny Identyfikator Pacjenta

Moduł umożliwiający stworzenie i współdzielenie
z systemami HIS/CIS/LIS oraz RIS globalnego indentyfikatora pacjenta w celu zapewnienia jednorodnego dostępu do danych.

ERDM Transfer

Bezpieczna usługa umożliwiająca zdalne przeglądanie oraz transfer dużych danych obrazowych pomiędzy placówkami medycznymi przez publiczny Internet.

ERDM API

Interfejs integracyjny platformy dla różnych systemów działających w ośrodkach opieki zdrowotnej oraz integracji z innymi platforma medycznymi.
Kontakt
Marcin Zawadzki
+ 48 695 691 231
marcin.zawadzki@exea.pl
Tomasz Andrzejewski
Adres
Exea Data Center
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń